1
Bạn cần hỗ trợ?
Đặc sản Tây Bắc
CÂU KỶ TỬ
Giá chỉ còn: 300.000 đ
Đặt mua ngay
HOA ĐU ĐỦ ĐỰC
Giá chỉ còn: 500.000 đ
Đặt mua ngay
BA KÍCH TÍM (Khô)
Giá chỉ còn: 500.000 đ
Đặt mua ngay
NẤM LIM XANH
Giá chỉ còn: 1.500.000 đ
Đặt mua ngay
MỐI CHÚA
Giá chỉ còn: 20.000 đ
Đặt mua ngay
Chè dây (Khô)
Giá chỉ còn: 120.000 đ
Đặt mua ngay
Gạo Séng Cù (Sén Cù)
Giá chỉ còn: 320.000 đ
Đặt mua ngay
SỮA ONG CHÚA
Giá chỉ còn: 200.000 đ
Đặt mua ngay
CỦ TAM THẤT BẮC (Khô)
Giá chỉ còn: 2.200.000 đ
Đặt mua ngay
MẬT ONG BẠC HÀ
Giá chỉ còn: 450.000 đ
Đặt mua ngay
MẬT ONG RỪNG
Giá chỉ còn: 450.000 đ
Đặt mua ngay
NỤ HOA TAM THẤT BAO TỬ
Giá chỉ còn: 900.000 đ
Đặt mua ngay
GIẢO CỔ LAM
Giá chỉ còn: 150.000 đ
Đặt mua ngay
HẠT DỔI RỪNG
Giá chỉ còn: 300.000 đ
Đặt mua ngay
HẠT MẮC KHÉN
Giá chỉ còn: 300.000 đ
Đặt mua ngay