1
Bạn cần hỗ trợ?
Rượu & đồ ngâm rượu
Nhục thung dung Tây Tạng
Giá chỉ còn: 1.450.000 đ
Đặt mua ngay
Sâm Đương Quy
Giá chỉ còn: 150.000 đ
Đặt mua ngay
NẤM PHỤC LINH THIÊN
Giá chỉ còn: 1.200.000 đ
Đặt mua ngay
NẤM LINH CHI SỪNG HƯƠU
Giá chỉ còn: 400.000 đ
Đặt mua ngay
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Giá chỉ còn: 500.000 đ
Đặt mua ngay
SÂU CHÍT (kg)
Giá chỉ còn: 999.000 đ
Đặt mua ngay
SÂU CHÍT (bó)
Giá chỉ còn: 100.000 đ
Đặt mua ngay
NẤM NGỌC CẨU (Khô)
Giá chỉ còn: 500.000 đ
Đặt mua ngay
BA KÍCH (Tươi)
Giá chỉ còn: 180.000 đ
Đặt mua ngay
SÂM XUYỄN ĐÁ (Tươi)
Giá chỉ còn: 170.000 đ
Đặt mua ngay
SÂM CAU ĐEN (Tiên Mao)
Giá chỉ còn: 220.000 đ
Đặt mua ngay
Đảng sâm (Khô)
Giá chỉ còn: 320.000 đ
Đặt mua ngay
TÁO MÈO TƯƠI
Giá chỉ còn: 50.000 đ
Đặt mua ngay
TÁO MÈO KHÔ
Giá chỉ còn: 120.000 đ
Đặt mua ngay
AMAKONG
Giá chỉ còn: 150.000 đ
Đặt mua ngay
Đảng sâm rừng (Tươi)
Giá chỉ còn: 120.000 đ
Đặt mua ngay
Nấm ngọc cẩu tươi
Giá chỉ còn: 150.000 đ
Đặt mua ngay
MINH MẠNG THANG
Giá chỉ còn: 380.000 đ
Đặt mua ngay
HẠT CHUỐI HỘT
Giá chỉ còn: 120.000 đ
Đặt mua ngay